Kristine Ispas

„PSIHOTERAPEUT ADLERIAN – apartenența și unicitatea sunt concepte-cheie ale psihologiei adleriene, nevoia primordială a tuturor indivizilor este nevoia de apartenență, de a se simți utili și de neînlocuit.”

Lasă un comentariu